неділя, 24 жовтня 2021 р.

7 клас. Контрольна робота.

   Добрий день! 

Сьогодні пишемо підсумкову контрольну роботу з теми: " Билини та балади".

На окремих подвійних листочках записуємо число,

Контрольна робота з теми: " Билини та балади".

І починаємо виконувати роботу.

Поважайте себе, працюйте творчо. Успіху. 

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 

(4 б.)

1.             Яка головна думка билини «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник?

А) захоплення коханням, щирістю, добротою;

Б) уславлення героїзму, подвигів, перемог;

В) захоплення надзвичайними можливостями людини;

Г) уславлення мужності, хоробрості, сили.

2. Яке запитання поставив Король Лір своїм дочкам?

А) чи готові вони вийти заміж за його вибором;

Б) як вони будуть правити королівством після його смерті;

В) що кожна може зробити для нього на підтвердження своєї любові;

Г) що кожній необхідно в житті для щастя.

3. Яка ідея балади «Як Робін Гуд став розбійником»?

А) ідея свободи, служіння народу, хоробрості, справедливості;

Б) ідея вірності в коханні та дружбі;

В) ідея свободи, служіння своєму королю, честі, доблесті;

Г) ідея прагнення до ідеалу, лідерства.

4. Чому лицар Делорж  кинув рукавичку в лице дами  Кунігунди?

А) бо вона не відповіла взаємністю на його почуття;

Б) бо вона не оцінила його героїчний подвиг;

В) бо вона повела себе негарно, необдумано та егоїстично;

Г) бо вона погано та жорстоко відносилася до своїх служниць.

Встановлення відповідності (2 б.)

5. Встановити відповідність між термінами та їхніми значеннями:

1.  оригінал

2.  переклад

3. переспів

4. билина

5. фольклорна балада

6. літературна балада

7. гіпербола

8. символ

А. давньоруська епічна пісня, що розповідає про героїчні звершення легендарних богатирів;

Б. художній образ, якому притаманні інакомовна багатозначність і глибина узагальнення;

В. невеликий за обсягом ліро-епічний твір на історично-героїчну, легендарну, фантастичну чи соціально-побутову тему з напруженим сюжетом і драматичною, часто несподіваною розв’язкою, складений народом;

Г. авторський твір;

Д. художній прийом, що ґрунтується на перебільшенні певних властивостей зображуваного героя, предмета чи явища;

Е. відтворення тексту іншою мовою;

Ж. невеликий за обсягом ліро-епічний твір на історично-героїчну, легендарну, фантастичну чи соціально-побутову тему з напруженим сюжетом і драматичною, часто несподіваною розв’язкою, написаний автором;

З. вірш, написаний за мотивами іншого поетичного твору.


                                            Відкриті питання та завдання

6. Які гіперболи використано в билині «Ілля Муромець та Соловей-Розбійник»? (1 б.)

7. Дібрати по 4 прикметника до образів лицаря Делоржа та дами Кунігунди з балади      Й. Шиллера «Рукавичка» (всього 8 прикметників). (1 б.)

8. Написати композицію балади «Як Робін Гуд став розбійником». (1 б.)

9. Скласти схему «Слова та дії доньок Короля Ліра» (Регана, Гонорелля, Корделія). (1 б.)

10. Порівняти балади «Світязь» А. Міцкевича та «Вересовий трунок» Р. Л. Стівенсона

 (вказати спільні та відмінні риси). (2 б.)

 

вівторок, 12 жовтня 2021 р.

10 клас. Данте "Божественна комедія"

   Добрий день, шановні десятикласники. 

Прочитавши поему "Божественна комедія",  виконайте ідейно-тематичний аналіз твору письмово в зошитах.

Перегляньте презентацію, матеріал 5,6,16 слайдів перепишіть у зошити

https://docs.google.com/presentation/d/1e70GtMzjNSLPVZu2VmksGZy6QT_iTok-gLZi2oE9cm0/edit?usp=sharing

 

неділя, 10 жовтня 2021 р.

7 клас. Робeрт Льюїс Стівeнсон

 Добрий дeнь!

Шотландія … Її краса вражає кожного живими бескидами із вічнозеленими соснами,кремезними дубами, мальовничими озерами …. На цій чудовій землі жив вільнолюбивий народ – пікти. І саме цей край дав світові багато відомих людей. Серед них і відомий письменник Р.Л.Стівенсон.

Познайомтeсь ближчe з письмeнником, пeрeглянувши відeо.Прочитайтe виразно баладу та напишіть літeратурний диктант за змістом прочитаного.

Літературний диктант

1.      Місто, в якому народився Р.Л.Стівенсон. 

2.      Батьківщина Стівенсона. 

3.      Вічнозелена рослина з лілово-рожевими квітами. 

4.      Давнє поселення Шотландії. 

5.      Напій, що варили пікти. 

6. Напій із вересу був міцніший за …

7. Люди, що варили напій. 

8. Що помре разом із останнім піктом ? 

9. Збірка, до якої ввійшла балада «Вересовий трунок». 

 Домашнє завдання: скласти цитатний план балади.четвер, 7 жовтня 2021 р.

8 клас. Контрольна робота.

 

Контрольна робота з тeми  «Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури»

Початковий рівень (0,5 б)

1. Література – це мистецтво…

а) слова; б) руху;

в) пензля; г) звуку.

2. Слово «Євангеліє» означає…

а) нова радість; б) прихід Бога;

в) блага звістка; г) нове життя.

3. До Нового Заповіту увійшли … Євангелій

а) 3; б) 4;

в) 5; г) 6.

4. Псалми – це…

а) пісні розважального характеру;

б) збірка пісень, які співають віруючі люди;

в) пісні релігійного характеру;

г) біблійні притчі.

5. «Ряд каменів, ряд цеглин у стіні» перекладається як…

а) басмала; б) сура;

в) айят; г) коран.

6. Веди мають … походження

а) давньоарабське; б) давньоіндійське;

в) давньоєврейське; г) давньоруське.

Середній рівень (1 б)

7. Установіть відповідність між пам’ятками словесності та дослівним значенням їх назв.

Пам’ятка словесності

Дослівне значення назви

1. Веди

а) слово

2. Біблія

б) священне знання

3. Коран

в) книга

г) те, що читають

8. Дайте визначення.

Літературний процес – це…

9. Поясніть вислів.

«Нести свій хрест»

Достатній рівень (1,5 б)

10. Який морально-філософський зміст біблійного сюжету про Каїна і Авеля?

11. Чи можна стверджувати, що Веди, Біблія, Коран – це не лише релігійні книги; вони мають художню цінність?

Високий рівень (3 б)

Написати невеликий твір-роздум (1 тема на вибір)

1) Біблійні сюжети у світовій літературі

2) Найскладніша заповідь

3) Головні цінності християнства

6 клас. Контрольна робота

            Контрольна робота з теми: "Міфи народів світу".

 

I.Тести (4 балів)

 1. Міф – це…

А) оповідання з реального життя;   Б) уявлення стародавніх людей про світ;

В) фантастичні вигадки, що не пов’язані із життям людини

 

2. До тематичної групи міфів належать:

А) про створення світу;   Б) родинно-побутові;   В) соціально-побутові

 

3. Другим подвигом Геракла була перемога над:

А) лернейською гідрою;   Б) піренейською ланню;   В) немейським левом;

Г) ерімафським кабаном


4. Чарівна сила мистецтва і кохання прославляється у міфі:

А) «Деметра і Персефона»;   Б) «Дедал і Ікар»;   В) «Орфей і Еврідіка»;  

Г) «Міф про Прометея»


5. Ким здалися Дедал і Ікар для тих, хто бачив їх із землі?

А) птахами;   Б) зорями;   В) хмарами;   Г) богами

 

6. Персефона в підземному царстві зїла зерна…

А) апельсина;   Б) яблука;   В) граната;   Г) інжиру

 

7. Міф «Про створення ночі» належить до міфів:

А) єгипетських;   Б) індійських;   В) слов’янських;;   Г) грецьких

 

II. Словникова робота (2 б.)

Дати визначення поняття «міф», вказати основні його ознаки.

 

III.Розгорнуті відповіді на запитання (4 б.)

1. За що Зевс покарав Прометея? Де і ким він був прикований?

2. Скільки подвигів здійснив Геракл? Хто був йог супутником?

3.  Які риси характеру засуджуються у міфі про Нарциса?

4.  Чому Афродіта допомогла виконати прохання Пігмаліона?

 

IV.Творче завдання ((3 б.)

 

Виконайте одне із запропонованих завдань::

1. Висловіть своє судження про те, які якості людського характеру зробили образи Ікара, Орфея, Пігмаліона з грецьких міфів «вічними образами»

2. Порівняйте міфи Давньої Греції і Давньої Індії

 

 

 

 

 

 

 

понеділок, 4 жовтня 2021 р.

9 клас. Контрольна робота

 Контрольна робота з теми "Просвітництво"

Початковий та середній рівні

1. У якому творі світ, Природа зображені митцем як зразок гармонії і краси?

А) «Травнева пісня»; б) «Вільшаний король»; в) «Прометей»; г) «До радості».

2. Добою Просвітництва називають…

А)  XVII ст., б) XVIII ст.,  в) XVI ст.,   г)XV ст.

3. Дух бунтарства притаманний твору:

А) «Вільшаний король» Гете; Б) «Травнева пісня» Гете; В) «До радості» Шиллера Г) «Прометей» Гете

 4. Хто з просвітників став автором сатиричного, соціально-фантастичного роману, створеного у формі подорожі?

А) Дж.Свіфт; б) Й.В.Гете; в) Ф.Шиллер; г) Вольтер.

5. Які 2 світи показані в баладі Гете «Вільшаний король»?

6. Закохана людина у поезії «Травнева пісня»….

Достатній рівень

7. Встановіть відповідність між твором і цитатою.

А «Мандри Гуллівера»   1 «Хлопчику любий, іди ж до нас!»

Б «Прометей»                   2 «Сміється радо природа мені, Як сяє сонце по зимнім                                                  сні!»

В «Травнева пісня»          3 «Шана й слава чесним, мужнім, Згуба підлим брехунам!»

Г «До радості»                  4 «Так само віддав я і годинник»

                                            5 «Ну, тут я сиджу і формую Людей на свій образ…»

8. Схарактеризуйте образ головного героя роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»

Високий рівень (одне на вибір)

9. Розгорнута відповідь на проблемне запитання: «Як досягти миру та духовної єдності в Європі?»

10 . Есе за цитатою

  • «Людину створено для дії. Не діяти і не існувати для людини – одне й те саме» (Вольтер).
  • «Краса мусить спрямувати людей на шлях істини» (Ф.Шиллер).
  • «Щасливий не той, кого інші вважать щасливим, а той, хто сам себе таким вважає» (Сенека)

четвер, 30 вересня 2021 р.

6 клас. факультатив із зарубіжної літeратури.

 Добрий дeнь!

Сьогодні продовжуємо працювати над сюжeтами грeцької міфології. Прочитайтe, будь ласка, поданий нижчe міф та складіть анкeту вибраного вами будь-якого гeроя з даного міфу.

(орієнтовна схeма складання анкeти літeратурного гeроя подана нижчe міфу)

Гермес викрадає корів Аполлона

Ледве народився Гермес у прохолодному гроті Кіллени, як він уже замислив першу свою витівку. Він вирішив викрасти корів у срібнолукого Аполлона, який пас на той час череди богів у долині Піерії, в Македонії. Тихенько, щоб не помітила мати, вибрався Гермес з пелюшок, виплигнув з колиски і прокрався до виходу з грота. Біля самого грота він побачив черепаху, зловив її і з щита черепахи й трьох гілок зробив першу ліру, натягнувши на неї солодкозвучні струни. Потай повернувся Гермес у грот, сховав ліру в своїй колисці, a сам знову пішов і швидко, неначе вітер, понісся в Піерію. Там він викрав з череди Аполлона п'ятнадцять корів, прив'язав до їхніх ніг очерет і гілля, щоб замести слід, і швидко погнав корів у напрямі до Пелопоннесу. Коли Гермес уже пізно ввечері гнав корів через Беотію, він зустрів старого діда, який працював у своєму винограднику.

— Візьми собі одну з цих корів, — сказав йому Гермес, — тільки нікому не розповідай, що бачив, як я прогнав тут корів.

Старий, зрадівши щедрому подарунку, дав слово Гермесові мовчати і не показува-ти нікому, куди той погнав корів. Гермес пішов далі. Але він відійшов ще недалеко, як йому захотілося випробувати старого, — чи додержить він даного слова. Сховавши корів і змінив-ши свій вигляд, повернувся він назад і спитав діда:

— Скажи, чи не проганяв тут хлопчик корів? Якщо ти мені покажеш, куди він їх прогнав, я дам тобі бика й корову

Недовго вагався старий, сказати чи ні, дуже вже хотілося йому дістати ще бика й корову, і він показав Гермесу, куди погнав хлопчик корів. Страшенно розгнівався Гермес на старого за те, що він не додержав слова, і в гніві обернув його в німу скелю, щоб вічно мовчав він і пам'ятав, що треба додержувати даного слова.

Після цього вернувся Гермес до корів і швидко погнав їх далі. Нарешті, пригнав він їх у Пілос. Двох корів приніс він у жертву богам, потім знищив усі сліди жертвоприношення, а корів, що лишилися, сховав у печері, вводячи їх до неї задом, щоб сліди корів вели не в печеру, а з неї.

Зробивши все це, Гермес спокійно повернувся в грот до матері своєї Майї і ліг тихенько в колиску, загорнувшись у пелюшки.

Але Майя помітила відсутність свого сина. Вона з докором сказала йому:

— Погане замислив ти діло. Навіщо викрав ти корів Аполлона? Розгнівається він. Адже ти знаєш, який грізний у гніві своєму Аполлон. Хіба ти не боїшся його стріл, що б'ють без промаху?

— He боюся я Аполлона, — відповів матері Гермес, — нехай собі гнівається. Якщо він надумає скривдити тебе або мене, то я, щоб відомстити йому, розграбую все його святилище в Дельфах, викраду всі його триноги, золото, срібло і одяг

А Аполлон уже помітив, що пропали корови, і подався їх розшукувати. Він ніде не міг їх знайти. Нарешті віщий птах привів його в Пілос, але й там не знайшов своїх корів золоточубий Аполлон. В печеру ж, де були сховані корови, він не ввійшов, — адже сліди вели не в печеру, а з неї.

Нарешті, після довгого марного шукання, прийшов він до грота Майї. Зачувши наближення Аполлона, Гермес ще глибше забрався в свою колиску і щільніше загорнувся в пелюшки.

Розгніваний Аполлон ввійшов у грот Майї і побачив, що Гермес з невинним виглядом лежить у своїй колисці. Він почав докоряти Гермесові за крадіжку корів і вимагати, щоб він повернув їх йому, але Гермес від усього відрікався. Він запевняв Аполлона, що й не думав красти в нього корів і зовсім не знає, де вони.

— Послухай, хлопчику! — скрикнув у гніві Аполлон— Я скину тебе в похмурий Тартар, і не врятує тебе ні батько, ні мати, якщо ти не повернеш мені моїх корів.

— О сину Латони, — відповів Гермес, — не бачив я, не знаю і від інших не чув про твоїх корів. Хіба цим я займаюся — інша тепер у мене справа, інший клопіт. Я дбаю лише про сон, молоко матері та свої пелюшки. Hi, присягаюсь, я навіть не бачив злодія.

Хоч як сердився Аполлон, він нічого не міг добитися від хитрого, спритного Гермеса. Нарешті золоточубий бог витяг з колиски Гермеса і примусив його іти в пелюшках до батька їхнього, Зевса, щоб той розв'язав їхню суперечку. Прийшли обидва боги на Олімп. Хоч як викручувався Гермес, хоч як хитрував, усе ж Зевс звелів йому віддати Аполлону вкрадених корів.

3 Олімпу повів Гермес Аполлона в Пілос, узявши по дорозі зроблену ним з щита черепахи ліру. В Пілосі він показав, де сховані корови. Поки Аполлон виганяв корів з печери, Гермес сів коло неї на камені і заграв на лірі. Чудові звуки сповнили долину. Здивований Аполлон з захопленням слухав гру Гермеса. Він віддав Гермесу за його ліру вкрадених корів, — так полонили його звуки ліри. А Гермес, щоб бавитися на пасовиську, винайшов собі сопілку, яку так люблять пастухи Греції.

Меткий, спритний, прекрасний син Майї і Зевса, що носиться по світу з швидкістю думки і уже в ранньому дитинстві своєму довів свою хитрість і спритність, був також і втіленням юнацької сили. Скрізь у палестрах стояли його статуї. Він бог молодих атлетів. Його закликали вони перед боротьбою і змаганнями в швидкому бігу.

Хто тільки не шанував Гермеса в Стародавній Греції: і мандрівник, і оратор, і купець, і атлет, і навіть злодій.


Анкета літературного героя

1. Знайомство з героєм (хто? звідки? якого роду?) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Персонаж епізодичний, другорядний чи головний. (необхідне підкреслити)
3. Чи є прототип? Якщо так, то хто? ____________________________________________________________________________________________________________________________
4. Чи відповідає портрет героя його внутрішньому світові? Аргументуйте. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Характер персонажа (статичний чи динамічний?). Аргументуйте. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Проблеми, які порушує автор через цей образ, їх актуальність. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Мова як засіб самовираження героя. ____________________________

______________________________________________________________
11. Ставлення до нього автора й інших дійових осіб. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Моє сприйняття героя, над чим змусив замислитись. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________